نکات مهم برای جلوگیری از کمردرد هنگام حمل بار

نکات ایمنی در هنگام حمل اجسام سنگین

حمل اجسام سنگین میتواند باعث کشیدگی عضلات پشت و کمر شود و درد زیادی به همراه داشته باشد، پس چه کار منیم؟ با اتوبار کارگر همراه باشید

  • قبل از اقدام به بلند کردن اجسام وزن آن ها را بسنجید تا با آمادگی ذهنی کار را شروع کنید.
  • از بسته بندی آن اطمینان کامل حاصل کنید چرا که در صورت بسته بندی بد تعادل بار به هم خورده

و باعث فشار آمدن به بدنتان می شود.

 

    • تا می توانید بار را به بدن خود بچسبانید. کافیست امتحان کنید،

 

جسمی را با دو دست با فاصله 10 سانتینتر از شکم خود نگه دارید تا اثبات شود که کار سخت و آسیب رسانی است.

  • وزن بار را در مرکز بدن متمرکز کنید در این حالت راحت تر می توانید آن را حمل کنید.
  • قبل از شروع کار بدن خود را با نرمش های ساده و کششی گرم کنید

و اگر حس کردید که جسم بیش از اندازه سنگین است از افراد دیگر هم کمک بگیرید.

  • به روبرو نگاه کنید. افراد به اشتباه هنگام حمل بار سر خود را پایین نگه داشته و به بار نگاه می کنند،

این کار باعث آسیب جدی به ستون فقرات می شود.

  • حواستان را جمع کنید که نیروی حداکثری را روی عضلات بدن بیاندازید

نه عضله فک و دهان، افراد زیادی به اشتباه هنگام حمل بار دندان های خود را به هم می فشارند

  • که این کار باعث شکستگی دندان می شود.
  • همانند شکل زیر اقدام به برداشتن بار از زمین کنید و هیچ گاه به صورت رکوع خم نشوید،

صحیح این است که بنشینید و بعد بار را بردارید و در راستای ستون فقرات بلند شوید.

اتوبار کارگر بهترین اتوبار در تهران